Domů » Autor


Vztah k přírodě se u mě vyvíjel postupně. Mojí kolébkou byla jižní Morava, takže vztah k její krajině a přírodě je stále velmi silný, i když ji navštěvuji již jen sporadicky. Vzpomínky, na má dětská léta strávená ve vinohradu, Pálavu a luhy pod Lanžhotem, vytvořily můj silný vztah k této přírodě.

Této jedinečné krajině byl ale zasazen osudový úder v podobě výstavby nádrží Nové Mlýny. Této zlomové události se pak věnuji v několika článcích a fotogaleriích. Jde tak o jakýsi pomník, který jsem chtěl zaniklé podpálavské přírodě věnovat. Ukážu vám, že důsledky tohoto brutálního zásahu přetrvávají dodnes.

Později mě ale osud zavál na opačný kout naší země - na Šumavu, přesněji řečeno na její německou část - Bayerischer Wald. Setkal jsem se tam se zcela jinou krajinou a objevoval jsem tamější přírodu a možná poslední divočinu ve střední Evropě.

Přišel jsem zrovna v dramatické době po orkánu Kyrill a následných politických změnách, kdy došlo k radikálnímu obratu nejen v managementu NP Šumava, ale i k velmi odlišnému technokratickému pojetí ochrany přírody.

Vyvrcholením pak byla mediálně vděčná nelegální asanace v oblasti Ptačího potoka s následnou blokádou a policejním zásahem. Již od samého začátku jsem měl možnost srovnávat velmi odlišný přístup obou přeshraničních NP.

Na české straně pak přestal NP podle pravidel IUCN prakticky existovat. Vznik a vývoj každého NP většinou doprovází bouřlivé diskuze a nekonečné vysvětlování. Na Šumavě bude situace pravděpodobně turbulentní i nadále.

I tomuto stále aktuálnímu tématu jsem zasvětil část mého blogu. Budu se vám snažit toto velmi komplexní téma trochu přiblížit. Uvidíte, jak novodobá propaganda a politicko-ekonomické tlaky určují podobu ochrany přírody v našem největším NP.

Jádro mé krajinné fotografie vychází nejen z krajinné estetiky, ale i ekologie, pokud možno zachycené na panoramatický formát.

Hlásím se k odkazu legendárního krajinného fotografa a ekologa, Miloše Spurného (1922-1979), který unikátně zdokumentoval již zaniklou, podpálavskou nivu.

Svou tvorbou bych chtěl propagovat divokou přírodu, upozorňovat na aktuální ekologické problémy a své závěry dokládat aktuálními vědeckými poznatky.


Roman Machač

prosinec 2015
.